W czwartek radni spotkają się na sesji

W najbliższy czwartek, 30 września br. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie, odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Zawidowie za rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.
Skip to content