Kontenery – wynajem

Mieszkańcy, którzy samodzielnie prowadzą remont zamawiają kontenery na odbiór odpadów powstających w trakcie prac. Odpady budowlane i rozbiórkowe to: cegły, gruz, regipsy, płytki ceramiczne.

  • Wynajem kontenera – do dwóch dni – 50,00 zł + VAT, każdy następny dzień 30,00zł + VAT.
  • Wniosek dotyczy robót remontowych, nieinwestycyjnych.
  • W razie stwierdzenia zmieszania odpadów budowlanych i rozbiórkowych podanych w oświadczeniu z innymi odpadami, wnioskodawca ponosi koszt transportu i zagospodarowania odpadów.
  • Do kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe wyrzucamy: czysty gruz, cegły, regipsy, płytki ceramiczne (kafelki).
  • Do kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe nie należy wyrzucać: styropianu, worków, desek, wiader, materiałów budowlanych takich jak tapety, worki po gipsie czy cemencie, itp.
  • Czas podstawienia kontenera – do 21 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 WNIOSEK o postawienie kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe, powinien wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Zawidowie.Skip to content