PSZOK w Zawidowie. Komunikat dotyczący odpadów zielonych

Sporo odpadów zielonych trafia ostatnio do zawidowskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mowa o skoszonych trawach, zebranych liściach i gałęziach. – Mamy kłopot z systematycznym odbiorem tych odpadów, bo kontenery są przepełnione – mówią pracownicy UM. Zachęcamy więc mieszkańców, aby przed każdą większą „dostawą” skoszonej trawy dzwonili do Urzędu i informowali nas o tym. W ten sposób nikt nie zostanie odprawiony z kwitkiem – dodają urzędnicy.

Trwa sezon na koszenie traw i porządkowanie posesji z liści, gałęzi i niepożądanych roślin, słowem wszelkich odpadów zielonych. Zebrane przez mieszkańców odpady bezpłatnie odbiera zawidowski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który od 6 lat działa przy ulicy Grunwaldzkiej w Zawidowie (dawna siedziba PUK).

Mamy ostatnio kłopot z systematycznym odbiorem odpadów zielonych. Kontenery są przepełnione i zwyczajnie brakuje nam miejsca – mówią pracownicy UM. Zachęcamy więc mieszkańców, aby przed każdym większym transportem skoszonej trawy, dzwonili do Urzędu i informowali nas o planowanej przywózce. Chodzi o przegrupowanie kontenerów i przygotowanie ich do składowania. W ten sposób nikt nie zostanie odprawiony z kwitkiem- dodają urzędnicy.

Numer, pod który należy dzwonić: 75 7788282 wew. 122.

Inna informacja dotycząc odpadów zielonych: przywożąc do PSZOK-u gałęzie, należy pamiętać o ich pocięciu, rozdrobieniu. 

W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy Zawidowa mogą także dostarczyć do PSZOK-u m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe przy wykonywaniu „drobnych” robót budowlanych we własnym zakresie.

Sformułowanie „drobny remont” powoduje, że dostarczenie na przyczepce 500 kg gruzu czy betonu nie można traktować jako drobny remont – przypominają pracownicy Urzędu. Dotyczy to również innych odpadów budowlano-remontowych przywożonych w dużych ilościach, np. pustaków, cegieł, okien, drzwi, styropianu budowlanego.

WAŻNE!
Odpady budowlane, które powstają w wyniku robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę powinny być zutylizowane na koszt właściciela na podstawie odrębnej umowy z firmą wywozową lub bezpośrednio przez wykonawcę usługi.

Skip to content