Jak segregować śmieci?

Od 1 marca 2018r. w Zawidowie zmienił się system segregacji odpadów. Z miasta zniknęły ludmery, czyli duże pojemniki do których wrzucaliśmy surowce wtórne tj. papier, szkło, plastik oraz metale. Segregacja odbywa się teraz u „źródła”, czyli na prywatnych posesjach mieszkańców.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację, od marca ubiegłego roku mają na swoich posesjach:
2 oddzielne kosze na:
– odpady posortownicze (resztkowe)
– odpady biodegradowalne.

Papier, szkło, plastik i metal segregują są do worków oznaczonych kolorami:
– papier – worek w kolorze niebieskim
– szkło – worek w kolorze zielonym
– plastik i metale – worek w kolorze żółtym.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy muszą wysegregować 5 frakcji odpadów, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, biodopady i resztki tzw. odpady posortownicze.

Papier, szkło i tworzywa sztuczne (metal i plastik) wrzucają do worków, bioodpady do pojemnika oznaczonego kolorem brązowym, resztki do pojemnika ocynkowanego.


PAPIER i TEKTURA

Do worka oznaczonego kolorem NIEBIESKIM wrzucamy:

 • Gazety i czasopisma, katalogi, prospekty
 • Papier szkolny i biurowy
 • Książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • Torebki papierowe
 • Pudełka kartonowe i tekturowe

Nie wrzucamy:

 • Zabrudzonego i tłustego papieru
 • Papieru z folią
 • Papieru termicznego i faksowego
 • Kartonów po mleku, soku i innych napojach
 • Papieru przebitkowego (rachunki i faktury)
 • Pieluch jednorazowych
 • Podpasek i innych artykułów higienicznych
 • Worków po cemencie i innych materiałach budowlanych
 • Tapet

Ważne:
Pamiętaj, aby przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do worka, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, folie, okienka z kopert.


TWORZYWA (plastik, metal, op. wielomateriałowe)

Do worka oznaczonego kolorem ŻÓŁTYM wrzucamy:

 • Plastikowe butelki po napojach
 • Kartony po napojach
 • Plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach, szamponach, itp.
 • Plastikowe zakrętki
 • Plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania
 • Puszki po napojach, po konserwach
 • Drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • Kapsle
 • Umyte, plastikowe butelki po olejach spożywczych

Nie wrzucamy:

 • Butelek i pojemników z zawartością
 • Butelek i pojemników po olejach niespożywczych (chłodniczych, silnikowych)
 • Opakowań po lekach
 • Butelek po płynach chłodniczych
 • Sprzętu RTV I AGD
 • Styropianu

Ważne:
Zgniataj opakowania przed wrzucaniem do worka.


SZKŁO 

Do worka oznaczonego kolorem ZIELONYM wrzucamy:

 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • Opakowania szklane po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • Szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki
 • Szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego
 • Luster, szkła okiennego, witraży
 • Żarówek,
 • Lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęci
 • Reflektorów
 • Izolatorów
 • Doniczek
 • Szkła okularowego
 • Ekranów i lamp telewizyjnych
 • Szyb samochodowych

Ważne:
Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzucaniem do worka. Butelki i słoiki wrzucaj do worka opróżnione, bez zakrętek, zacisków, gumowych uszczelek.


Skip to content