Grudniowa sesja w trybie zdalnym. O czym będzie?

Dzisiaj tj. 21 grudnia o godzinie 15.30 w systemie wideokonferencji odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. W porządku obrad przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, głosowanie nad uchwałą.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidów na rok 2022: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami, przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji, dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, głosowanie nad uchwałą budżetową.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content