Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza – informacja

Świdnickie Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość informuje, iż uruchomiła rejestrację w ramach nadchodzącego II naboru na nowoczesne źródła ogrzewania. 

Na stronie Świdnickiego Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość czytamy, iż wszelkie informacje o trwającym naborze i audytorach beneficjenci uzyskają po zalogowaniu się do panelu grantobiorcy.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, zostaną Państwu udostępnione informacje na temat audytorów przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Z audytorem należy skontaktować się w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu w Państwa nieruchomości. Audyt będzie załącznikiem do wniosku o grant. Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków.  

Adres strony internetowej Świdnickiego Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość: www.eko-cieplo.com

Inwestycja realizowana przez gminę w ramach projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Skip to content