Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie podsumował miniony rok

Więcej dziewczynek niż chłopców, jeśli ślub to najczęściej na wiosnę. Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie podsumował 2021 rok. 

22 nowych obywateli Zawidowa przyszło na świat w 2021 roku – 12 dziewczynek i 10 chłopców (dzieci zameldowane w mieście), dla 7 z nich Burmistrz Miasta Zawidów wydał pierwszy dowód osobisty. 

Jeśli chodzi o imiona, jakie rodzice nadawali maluszkom, to wśród dziewczynek (przykałdowe): Gaja, Liliana, Lia, Milena, Blanka, wśród chłopców: Hugo, Nikodem, Leon, Igor, Fabian. 

U ubiegłym sezonach na „urzędowych listach przebojów” królowały Kornelie, Patrycje, Martyny, Leny, Zosie i Zuzie. Z kolei wśród chłopców prym wiodły takie imiona jak: Szymon, Marcel, Wiktor, Igor, Bruno i Ignacy.

W urzędzie zarejestrowano 21 aktów małżeństwa, w tym: 18-cywilnych, 3-wyznaniowe. Dziesięć par zawarło związek małżeński poza granicami kraju i odnotowało ten fakt w zawidowskich księgach stanu cywilnego poprzez tzw. transkrypcję aktu. Zawidowski US dokonał także 30 transkrypcji aktów dzieci urodzonych za granicą

Odnotowano 8 wzmianek o rozwodzie (dotyczy tylko ślubów zawartych w zawidowskim USC).

Z prowadzonych przez zawidowski urząd rejestrów wynika, że młode pary na zawarcie związku małżeńskiego najczęściej wybierały wiosnę. Najwięcej ślubów kierownik USC udzielił w lutym i marcu, tylko jeden ślub odbył się w okresie letnim.  Na pobyt stały zameldowanych jest aktualnie 3932 osoby, w tym mężczyzn – 1844, kobiet – 2088.

W trakcie minionych 12 miesięcy zmarły 68 osób, w tym Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie sporządził 38 aktów zgonu. 

Skip to content