„My się szkoły nie boimy” – nowy projekt w zawidowskiej podstawówce 

Duże zmiany szykują się po wakacjach w zawidowskiej podstawówce – ponad 90 procent uczniów weźmie udział w dużym projekcie edukacyjnym, który ma ułatwić dzieciom i młodzieży powrót do szkolnej rzeczywistości po dwóch latach pandemicznej izolacjiNa cykl dodatkowych zajęć, warsztatów psychologicznych i wyjazdów integracyjnych gmina pozyskała pieniądze unijne. 

COVID-19 wpłynął na życie wielu ludzi, najbardziej jednak na dzieci i młodzież, które z dnia na dzień straciły kontakt ze szkolną rzeczywistością. Zamknięcie placówek edukacyjnych wymusiło prowadzenie zajęć w formule online. Nauczanie zdalne stało się przymusowym środkiem ochronnym w walce z zagrożeniem COVID-19.

U wielu dzieci i młodzieży zaobserwowano spadek poziomu emocji, poczucie osamotnienia i nudy, a wszystko to z braku możliwości uczestniczenia w spotkaniach z przyjaciółmi i korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

Rok temu w zawidowskiej podstawówce przeprowadzona została diagnoza, która wykazała, że trwająca od dwóch lat pandemia COVID-19 i związany z nią reżim sanitarny znacznie osłabiły kondycję psychiczną uczniów, co przełożyło się niestety także na wyniki w nauce. Remedium na taki stan rzeczy ma być projekt pn. „My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Co zaplanowano w projekcie?

Tak jak już wspomnieliśmy, w projekcie weźmie udział prawie cała szkoła, bo – powołując się na dane z diagnozy- prawie każdy z uczeń wymaga po pandemii konkretnego wsparcia w jakimś obszarze. W ramach projektu uczniowie będą mogli w większym stopniu rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, ale także uzupełnić braki w nauce, czy otrzymać indywidualne wsparcie psychologiczne. 

Jeśli chodzi o zajęcia, które mają pomóc uczniom nadrobić braki w nauce, to największy nacisk zostanie położony na przedmioty ścisłe. Przez kilka miesięcy 283 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych i pozalekcyjnych. Uczniowie uzyskają także pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie indywidualizacji nauczania. Dzięki temu rozwiną m.in. kompetencje kluczowe i społeczne, co w konsekwencji pomoże im powrócić do normalnego, stacjonarnego nauczania.

Ale projekt to nie tylko zajęcia wyrównujące braki w nauce i warsztaty psychologiczne, to także przyjemności takie jak wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki do Hydropolis, wrocławskiego zoo, czy wypady w góry. Te aktywności mają wspierać integrację rówieśniczą.

W szkole będą funkcjonowały także kółka zainteresowań: szachowe, sportowe, chemiczne i biologiczno-przyrodnicze. 

Warto nadmienić, że projekt zakłada także warsztaty psychologiczne dla rodziców. Zajęcia ze specjalistami pomogą rodzicom zdiagnozować problemy ich pociech, „wyłapać” niepokojące symptomy i popracować nad nimi.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą do września do końca marca 2023r. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

RPO WD 2014-2020, EFS
Skip to content