Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – sprawdź, czy złożyłeś!

Od kilku dni obserwujemy wzmożony ruch w urzędzie, związany z obowiązkową deklaracją jaką należało złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mieszkańcy mają wątpliwości, czy ich deklaracja jest już w bazie CEEB. Termin na jej złożenie mija dzisiaj tj. 30 czerwca br. Uspokajamy, w bazie Centralnej Ewidencji jest 99 procent punktów adresowych, na 675 adresów jest wpisanych 674, co daje nam drugi wynik w Polsce!

Deklarację można było złożyć na 3 sposoby:

  • samodzielnie, wchodząc na stronę https://www.gunb.gov.pl,
  • wypełniając druk ręcznie i składając w Urzędzie Miejskim,
  • skorzystać z pomocy ankietera, który odwiedzał mieszkańców w domu i pomagał im wypełnić deklarację. Przekazane dane pracownicy zawidowskiego magistratu wprowadzili do elektronicznego rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Jeśli mają Państwo jednak wątpliwości, czy dopełnili obowiązku tj. złożyli obowiązkową deklarację – prosimy kliknąć w ten LINK i sprawdzić, czy punkt adresowy jest w bazie. 

Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

10 gmin z największą liczbą złożonych deklaracji w Polsce/Ranking gmin Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
Skip to content