Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie ponawia konkurs na stanowisko prezesa 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie ponawia konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 02.09.2022r.

Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie” .

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 02.09.2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Spółki – ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki). 

Dokładne informacje na temat konkursu [TU]

Skip to content