Mobilny Punkty Informacyjny dla mieszkańców Zawidowa

Skąd mam wziąć pieniądze na założenie firmy? Szukam środków na poszerzenie działalności, czy dostanę dofinansowanie? Moim marzeniem jest własne przedszkole, czy mam szanse na dotację? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie otrzymać 28 lutego 2023r. od specjalistów z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, którzy przyjadą tego dnia do Zawidowa. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Zawidowa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się 28 lutego 2023r. w godz. 10.30-13.00. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o  zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.                

Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. 

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku.

Plakat zapowiadający spotkanie z mieszkańcami.
Skip to content