W Zawidowie powstają dwie farmy fotowoltaiczne 

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE buduje na terenie Zawidowa dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Zlokalizowane są przy ulicy Wilczej. Obie instalacje powstaną do końca maja 2023 r. Inwestycje uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Budowa farm fotowoltaicznych PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2 na terenach sąsiadujących z Kopalnią i Elektrownią Turów to początek długofalowego programu Grupy PGE na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Kompleksu Turów. W ramach sześciu projektów, które docelowo mają wesprzeć realizację całego przedsięwzięcia, na terenie powiatu zgorzeleckiego mają powstać m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz magazyn energii.

Inwestycje fotowoltaiczne w województwie dolnośląskim są częścią wieloletniego Programu PV Grupy PGE. Jego celem jest uruchomienie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie P GE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Równie ważne jest to, że budując farmy PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2, na które pozyskaliśmy środki unijne, aktywnie włączamy się w proces transformacji energetycznej terenów wokół Kopalni i Elektrowni Turów– mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Instalacje PGE zostaną uruchomione w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Oprócz PGE Energia Odnawialna uczestniczą w nim gminy – Zgorzelec, Sulików i Zawidów, a także dwie placówki zgorzeleckie: Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie.

Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest zbudowanie w najbliższych latach w powiecie zgorzeleckim dwóch farm i dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,5 MW, jednej instalacji solarnej oraz 3 powietrznych pomp ciepła. Według wstępnych szacunków roczna produkcja energii elektrycznej z nowych źródeł osiągnie poziom ponad 2,6 GWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie ok. 2700 gospodarstw domowych oraz zredukować emisję CO2 o ok. 2 tys. ton.

W Zawidowie instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na 4 budynkach:

  • Szkole Podstawowej w Zawidowie – dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne (dach) o łącznej mocy 61,42 kW (2 x 30,71 kW). 
  • Przedszkolu Publicznym w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (dach) o mocy 16,5 kW. 
  • Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (grunt) o mocy 41,44 kW. 
  • Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (dach) o mocy 47,36 kW. 

Żródło: PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE/Urząd Miejski w Zawidowie.

Skip to content