Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2023 r.

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009 – 2032”, Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidów.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć komplet dokumentów w terminie do 15.02.2022r. w Urzędzie Miejskim w Zawidowie Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów, pokój 2.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w tut. urzędzie pokój 2 oraz ze strony BIP Gminy Miejskiej Zawidów.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nie będzie obejmować kosztów związanych z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Nie będzie obejmować kosztów związanych z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem przyznania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2023r. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Miejskiej Zawidów będzie firma wybrana przez Gminę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 75 77 88 282 wew. 114

Skip to content