„Aktywny Samorząd” 2019. Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd” 2019. Adresatami programu są osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Program finansowany jest ze środków PFRON.

Termin przyjmowania wniosków:

  • Moduł I – do 31.08.2019r.
  • Moduł II – 2 cykle realizacji wniosków: do 31.03.2019 r. i od 1.09.2019r. do 10.10.2019 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2019 r.)

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • w module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

  • w module I: Obszar A, Obszar C Zadanie nr 3 i 5 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
  • w module I: Obszar C – Zadanie nr 2 i 4, Obszar B – Zadanie nr 5 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,
  • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
  • w module I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

Skip to content