LGD Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków można składać na następujące działania:

  • Nr ogłoszenia o naborze: 1/2023 – Zakładanie działalności gospodarczych,
  • Nr ogłoszenia o naborze: 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczych,
  • Nr ogłoszenia o naborze: 3/2023 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna.

Termin naboru wniosków: 24.02.2023-09.03.2023r. w godz. 8:00-13:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

znaki unijne instytucji dofinasowujących
LGD Partnerstwo Izerskie
Skip to content