LGD Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

  • Nr ogłoszenia o naborze: 1/2022 – Zakładanie działalności gospodarczych,
  • Nr ogłoszenia o naborze: 2/2022 – Rozwój działalności gospodarczych,
  • Nr ogłoszenia o naborze: 3/2022 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna.

Termin naboru wniosków: 23.03.2022-06.04.2022r. w godz. 8:00-13:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

znaki unijne instytucji dofinasowujących
Znaki unijne
Skip to content