Radni spotkają się na sesji 

W czwartek 23 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  5. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content