Radni spotkają się na sesji. O czym będą rozmawiać?

W najbliższy wtorek (25.07) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. O czym będzie? Radni wysłuchają sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i podejmą uchwałę w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a także zmienią uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Pełen porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. za rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad. 

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content