Sesja absolutoryjna już w ten czwartek

W czwartek 15. czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie odbędzie się LXXII Sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się między innymi: raport o stanie gminy Zawidów, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zawidów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Zawidów za rok 2022.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Zawidów za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2022: – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2022 r., -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za  rok 2022, – uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów: – wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2022, – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2022, – uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content