Dotacja z rządowego programu „Aktywna tablica”

Gmina Zawidów uzyskała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 2023 r. Całość sprzętu wraz z wkładem własnym gminy wyniesie 43 750,00 zł. 

Wsparcie, o który wnioskowała gmina otrzymała Szkoła Podstawowa im. Bolesław Chrobrego w Zawidowie. W ramach dofinansowania zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aktywna tablica” ma za zadanie rozwój kompetencji uczniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Skip to content