Stypendia samorządowe dla najzdolniejszych uczniów z SP w Zawidowie. Kiedy wnioski?

Od kilku lat samorząd Zawidowa przyznaje uczniom stypendia samorządowe za szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce i dziedzinach artystycznych. W tym roku wnioski o ich przyznanie należy złożyć do UM w Zawidowie w terminie 7 dni od rady klasyfikacyjnej, a tę zaplanowano w Szkole na 12. czerwca.

Przypomnijmy, że stypendium samorządowe to indywidualna i jednorazowa gratyfikacja, przyznawana uczniom szczególnie wyróżniającym się w sporcie, nauce lub dziedzinach artystycznych i pobierającym naukę w zawidowskiej Podstawówce (SP i oddziały gimnazjalne).

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnili jedno z następujących kryteriów:

  • Osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego tj. uzyskali średnia ocen co najmniej 5,3 i mają minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  • Są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji,  w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 3,5.
  • Są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji, w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 3,5.
  • Są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji, w konkurach artystycznych m.in. krasomówczych, literackich, muzycznych bądź plastycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, posiadają minimum dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen nie mniej niż 3,5.

W tym roku wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Zawidowie w terminie 7 dni od rady klasyfikacyjnej, którą zaplanowano w Szkole Podstawowej na 12. czerwca br. Wnioski będą dostępne w sekretariacie Szkoły.

Więcej na BIP Zawidów

Skip to content