Dodatek Osłonowy 2024. MOPS w Zawidowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie informuje, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Od stycznia 2024 r. zostały zmienione przepisy, które po raz kolejny wprowadzają dodatki osłonowe jako świadczenie finansowane z budżetu państwa, mające na celu zniwelowanie rosnących kosztów energii, gazu i żywności, będące wsparciem dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2024r.

 • Wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
 • Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w niższej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Skip to content