Konkurs rozstrzygnięty. Miasto przekaże pieniądze zawidowskim stowarzyszeniom 

Urząd Miejski w Zawidowie ogłosił wyniki konkursów na dofinansowanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, które planują realizować projekty w 2024 roku. Organizacje otrzymają wsparcie finansowe na różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu rozwijanie działań dedykowanych lokalnej społeczności.

Do 1. lutego br. organizacje pozarządowe, działające na terenie miasta mogły składać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Wyniki otwartego konkursu ofert: 

Kwota: 70.000,00 zł – Klub Sportowy PIAST, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej. 

Kwota: 6.000,00 zł – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Zgorzelec im. Osadników Wojskowych, ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec (Harcerstwo w Zawidowie): upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych. 

Kwota: 10.000,00 zł – Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – aktywizacja seniorów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych.

Organizacje, które ubiegały się o dotację muszą pamiętać, że działania na które chcą otrzymać dofinansowanie powinny być adresowane do mieszkańców gminy i zostać zrealizowane w tym roku.

Skip to content