Współpraca Miasta w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi. Ruszyły konsultacje

Do 20 października br. potrwają konsultacje dotyczące zawidowskiego „Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Wszystkie zainteresowane podmioty – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i wypełnienia formularza konsultacyjnego.

Program współpracy z NGO określa kierunek działań, które w 2021 roku będą realizowane przez Miasto Zawidów wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie tym wyznaczone są cele programu, formy i zasady współpracy, a także zasady przekazywania pieniędzy organizacjom pozarządowym.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić pisemnie opinię na temat Programu Współpracy na 2021 rok.

Szczegóły dotyczące Programu, formularz konsultacyjny, a także projekt Programu na 2021 rok znajdują się [TU]

Skip to content