Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Odbędzie się ślubowanie 

W poniedziałek, 6 maja br. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029. Podczas sesji odbędzie się uroczyste ślubowanie Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Zawidów. 

Poniedziałkowa sesja rozpocznie IX kadencję Rady Miejskiej w Zawidowie. Sesja jest zwołana w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 22 kwietnia 2024r.

Porządek I sesji Rady Miejskiej:

  1.  Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Zawidowie.
  3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Zawidów.
  4. Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Zawidowie.
  5. Ślubowanie Burmistrza Miasta Zawidów. 
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie: zgłaszanie i prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, odczytanie przez Komisję skrutacyjną protokołu z ustalenia wyników głosowania. 
  8. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie: zgłaszanie i prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, odczytanie przez Komisję skrutacyjną protokołu z ustalenia wyników głosowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content