Rada Miejska w Zawidowie powołała Komisje Rady na kadencję 2024-2029

We wtorek 21. maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji rajcy miejscy wybrali przewodniczących poszczególnych komisji oraz członków Komisji i podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady w następującym składzie:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Renata Marciniak – Przewodniczący
 • Elżbieta Wójcik
 • Andrzej Pilarski
 • Danuta Lachowicz
 • Michał Hasiuk

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Pilarski – Przewodniczący 
 • Danuta Lachowicz
 • Bogdan Skrok
 • Renata Marciniak

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Danuta Lachowicz – Przewodniczący
 • Elżbieta Wójcik
 • Andrzej Majewski – Zastępca Przewodniczącego
 • Tomasz Bednarz
 • Bogdan Skrok

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:

 • Michał Hasiuk
 • Kamil Kasperek
 • Kamil Kozłowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Przemysław Wasielewski – Przewodniczący
 • Dorota Zawadzka

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Rafał Ryż
 • Grzegorz Drabko – Zastępca Przewodniczącego
 • Teresa Brud – Przewodniczący
 • Bogdan Skrok

Dyżury:
I czwartek miesiąca – dyżur pełni Rafał Ryż, Przewodniczący RM
III czwartek miesiąca – dyżur pełni Andrzej Majewski, Wiceprzewodniczący RM
W godzinach 16:00-17:00, pok. nr Urzędu Miejskiego w Zawidowie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 757788282 wew.105 

Skip to content