Wybory do Parlamentu Europejskiego – co trzeba wiedzieć?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 roku w godzinach od 7:00 do 21:00. To wydarzenie będzie miało ogromne znaczenie dla kształtu polityki Unii Europejskiej, a także dla samej Polski. Każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, będzie miał prawo głosować, aby wybrać swoich przedstawicieli do PE. 

W czerwcu 2024 r. wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W Polsce 53 posłów i posłanek. To ważne stanowiska, które będą reprezentować interesy kraju na arenie międzynarodowej oraz wpływać na podejmowane decyzje dotyczące polityki europejskiej.

W jaki sposób wybrany zostanie europoseł?

W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Jak zagłosować w wyborach do PE poza miejscem zamieszkania?

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Okręg wyborczy Nr 12: województwo dolnośląskie i województwo opolskie. Kandydaci [TU]

Zawidów: Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. [TU]

Skip to content