Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – ankieta

Zapraszamy Mieszkańców Zawidowa do wypełnienia ankiety, badającej satysfakcję wnioskodawców dotyczącej jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniających jakość pomocy świadczonej przez pracowników Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Wypełnienie ankiet pozwoli ocenić działania LGD- jakość pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez Beneficjentów (złożenie wniosku, uzupełnienia, wnioski o płatność). Badanie satysfakcji pozwoli sprawdzić stopień zadowolenia Beneficjentów z doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć osobiście lub poprzez skan/ zdjęcie na adres: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl / 603087205.

Termin przesyłania ankiet 30 czerwca 2024r. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

ANKIETA

Skip to content