Wykaz lokali przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym – działalność usługowa

Burmistrz Miasta Zawidów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

  • Adres lokalu: ul. Wierzbowa 4, Zawidów, Nr działki ew. 524/13.Powierzchnia lokalu: 97,14 mkw,
  • Adres lokalu: ul. Wierzbowa 4, Zawidów, Nr działki ew. 524/13.Powierzchnia lokalu: 91,46 mkw.

Informacje:

  • Wysokość miesięcznego czynszu netto z najmu równa jest cenie osiągniętej w przetargu i powiększonej o należny podatek VAT.
  • Niezależnie od czynszu z tytułu najmu w/w lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody, odprowadzenie ścieków).
  • Stawka czynszu podlega raz w roku waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym GUS.
  • Najemca jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim W Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21-22, pokój 13 lub pod numerem telefonu 75 7788 282 wew. 106. 

Więcej informacji [TU]

Skip to content