Modernizacja Ośrodka Kultury. Miasto ogłosiło przetarg 

Kilka dni temu Miasto ogłosiło przetarg na inwestycję pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury oraz terenu przyległego”. Zakres prac jest ogromny. Wykonawcy zainteresowani zadaniem mają czas na złożenie ofert do 9. listopada 2023r. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki z rządowego programu Polski Ład. 

Szykuje się kolejna duża inwestycja miejska inwestycja – tym razem generalnej przebudowy doczeka się Ośrodek Kultury w Zawidowie oraz teren wokół budynku. 

Zakres prac będzie obejmował:

Docieplenie oraz remont budynku z robotami towarzyszącymi: remont pomieszczenia kotłowni wraz ze składem opału, docieplenie ścian piwnic oraz fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, docieplenie stropodachów / dachów, wraz z remontem pokrycia, remont kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich oraz orynnowania, remont schodów zewnętrznych plus roboty towarzyszące.

W zakresie zagospodarowania terenu: remont murów oporowych przy kotłowni, wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych na kostkę brukową, wymianę opraw oświetleniowych.

W zakresie branży sanitarnej: wymianę źródła ciepła, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji c.w.u., montaż pomp ciepła.

W zakresie branży elektrycznej: częściowy remont instalacji elektrycznej, częściowy remont instalacji oświetleniowej, remont instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,0 kWp.

Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_zawidow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.11.2023r., do godz. 10:00.

UWAGA! Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie się z zakresem robót do wykonania, ogólnymi warunkami realizacji robót.

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki z rządowego programu Polski Ład. 
 
Skip to content