Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Pełny etat, przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2019 r. Termin składnia dokumentów aplikacyjnych do 30 czerwca br.

Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
 • praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, ul. Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów,
 • praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Miasta Zawidów,
 • przewidywany termin zatrudnienia to sierpień 2019r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych,
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej,
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowe,
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych,
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców,
 • prace administracyjne i biurowe.

Więcej na BIP Gminy Miejskiej Zawidów.

Skip to content