Na żaden medal nie pracuje się tak długo

W minioną sobotę (1.10) jubileusz Złotych Godów świętowali Państwo Alicja i Antoni Matraccy. Wspólnie w małżeństwie przeżyli równo 50 lat. Z tej okazji otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli „Złote Gody” to niezwykłe święto. Jest symbolem miłości, wiary, szacunku oraz prawdziwej przyjaźni między małżonkami. Tyle lat przeżyli ze sobą Państwo Alicja i Antoni Matraccy, którzy zawarli związek małżeński dokładnie 24 października 1972 roku.

Z tej okazji małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską przed sekretarzem miasta i jednoczenie zastępcą kierownika USC Marcinem Rogackim oraz otrzymali z rąk burmistrza Roberta Łężnego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Były kwiaty, gratulacje i pamiątkowa statuetka anioła, która ma za zadanie chronić szacowną parą, obdarzać zdrowiem i dalszym szczęściem.

My również składamy Dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzymy dużo zdrowia i dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia.

Skip to content