Stalag VIIIA: interaktywne warsztaty szkolne

W piątek 11 października w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura – Miejscu Pamięci Stalag VIIIA w ramach projektu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 odbędą się pierwsze interaktywne warsztaty szkolne „Stalag VIIIA i historia miejsca pamięci”. Organizatorem warsztatów jest stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V

W polsko-niemieckim projekcie bierze udział Gimnazjum Augustum Annen z Görlitz oraz dwie szkoły polskie: Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Zgorzelcu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

Celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci edukacyjnej w zakresie historii regionalnej, zwiększenie kompetencji kulturowo-językowych, wspieranie zaangażowania obywatelskiego, procesów komunikacyjnych i zainteresowania uczniów regionalnym rynkiem pracy.

Projekt INTERREG ma na celu między innymi rozbudowę procesu edukacji szkolnej po obu stronach granicy o treści historyczne, które są istotne dla kształtowania tożsamości regionalnej uczniów. Dzięki postrzeganiu przeszłości regionu z różnych perspektyw, biorąc pod uwagę zarówno konsekwencje II Wojny Światowej, jak i wielokulturową tradycję społeczną i rolę religii, uczestnicy zdadzą sobie sprawę ze znaczenia postaw demokratycznych oraz zostaną uwrażliwieni na szacunek dla innych mieszkańców regionu oraz przeciwstawią się tendencjom związanym z ksenofobią i nacjonalizmem wśród młodzieży.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu jest zaplanowana na jesień tego roku wycieczka edukacyjna do Miejsca Pamięci Ehrenhain Zeithain.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Skip to content