Meetingpoint Music Messiaen: spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Jak realizować projekty w międzynarodowej pracy z młodzieżą oraz jak wspierać tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów wśród lokalnych działaczy? Stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e.V. oraz Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą w Saksonii „Uferlos” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura – Miejsce Pamięci Stalag VIIIA (Koźlice 1, 59-900 Zgorzelec) i będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Głównym tematem spotkania będą przeszkody i trudności przy planowaniu i realizacji działań w ramach transgranicznej mobilności oraz równe przejęcie odpowiedzialności przez wszystkich zaangażowanych partnerów (PL-DE).

„Dlaczego się nie udaje? Jak radzić sobie z różnicami w rozumieniu i sposobie pracy mającymi wpływ na powodzenie projektu?” – szukając odpowiedzi na te pytania wymienimy się spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat czynników sukcesu.Ponadto zajmiemy się korzyściami i możliwościami płynącymi z sieciowania oraz dobrą współpracą pomiędzy organami administracji publicznej a niezależnymi podmiotami.

Wydarzenie odbywa się we współpracy z MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V., Stowarzyszeniem na rzecz Pamięci, Edukacji, Kultury.

PROGRAM:

Skip to content