Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie. Urząd czeka na oferentów

Będzie przebudowa schodów i skweru przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie (teren prowadzący do Szkoły Podstawowej). Do 6. listopada br. wykonawcy zainteresowani pracami budowlanymi mogą składać oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Prace budowlane będą obejmowały m.in. przebudowę chodników, krawężników oraz murów oporowych. W ramach przebudowy nawierzchni ciągów pieszych wymieniona zostanie także warstwa ścieralna i podbudowa. Wybrany wykonawca wyreguluje także studzienki dla urządzeń podziemnych.

Prace budowalne mają zakończyć się do 20. grudnia br.

Skip to content