Kolejny przetarg na rynek w Zawidowie. Miasto szuka wykonawcy na wymianę przyłączy i oświetlenia

Miasto unieważniło drugi przetarg na roboty budowlane związane z przebudową Placu Zwycięstwa w Zawidowie. Po raz kolejny cena zaproponowana przez wykonawców okazała się wyższa niż ta jaką Urząd Miejski przewidział w budżecie. Kilka dni temu Miasto ogłosiło nowy przetarg, tym razem częściowy, na oświetlenie i przyłącza. Termin składania ofert – 6 grudnia 2019r.

Kilka dni temu (22.11) Urząd Miejski w Zawidowie ogłosił nowy przetarg związany z zawidowskim rynkiem. Tym razem Miasto podzieliło inwestycję na części. Pierwsza obejmuje wymianę przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających oraz druga przebudowę oświetlenia drogowego.

Ofertę̨ należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pok. nr 2 na parterze budynku lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Zawidowie, ul. Plac zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów w terminie do dnia 06.12.2019 r. do godz. 10:30.

To trzeci przetarg, jaki Miasto ogłosiło w związku z przebudową zawidowskiego rynku. Dwa poprzednie unieważniło, gdyż cena zaproponowana przez wykonawców okazała się wyższa niż ta jaką Urząd Miejski przewidział w budżecie na realizację inwestycji.

Więcej na temat przetargu na stronie BIP

Skip to content