Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok

Tyle samo dziewczynek, co chłopców, jeśli ślub to najczęściej w sierpniu. Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie podsumował 2019 rok. 

28 nowych zawidowianek i zawidowian przyszło na świat w minionym roku, dla 11 z nich Burmistrz Miasta Zawidów wydał pierwszy dowód osobisty. 

Jeśli chodzi o imiona, jakie rodzice nadawali maluszkom, to wśród dziewczynek: Hania, Zuzia, Zosia, Kaja, Milena, wśród chłopców: Marcel, Leon, Kornel, Adrian, Olivier, Filip. Najrzadziej wybierane imiona, a tym samym oryginalne: Lara, Cirilla, Wanesa, Armin, Dastan, Hugo. 

U ubiegłym sezonach na „urzędowych listach przebojów” królowały Kornelie, Patrycje, Martyny, Leny, Zosie i Zuzie. Z kolei wśródchłopców prym wiodły takie imiona jak: Szymon, Marcel, Wiktor, Igor, Bruno i Ignacy.

W urzędzie zarejestrowano 29 aktów małżeństwa, w tym: 12-cywilnych, 9-wyznaniowych. Osiem par zawarło związek małżeński poza granicami kraju i odnotowało ten fakt w zawidowskich księgach stanu cywilnego poprzez tzw. transkrypcję aktu.

Odnotowano 13 wzmianek o rozwodzie (dotyczy tylko ślubów zawartych w zawidowskim USC).

Z prowadzonych przez zawidowski urząd rejestrów wynika, że młode pary na zawarcie związku małżeńskiego wybierają najczęściej miesiące z literą „r”. Najwięcej ślubów kierownik USC udzielił w sierpniu. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się początek roku. Na pobyt stały zameldowanych jest 4029 osób, w tym mężczyzn – 1902, kobiet – 2127.

W trakcie minionych 12 miesięcy Urząd Stanu Cywilnego sporządził 59 aktów zgonu. 

Skip to content