Medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Co zrobić, aby go otrzymać?

Małżeństwa, które obchodzą jubileusz złotych godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”. W przyjmowaniu wniosków od mieszkańców pośredniczy Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie. Wnioski przyjmowane są na bieżąco. 

Medal od prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Aby otrzymać odznaczenie, jubilaci muszą sami lub za pośrednictwem upoważnionych osób zgłosić swój jubileusz.

Zachęcamy pary małżeńskie, zameldowane na stałe na terenie Zawidowa, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawidowie, celem złożenia wniosku – mówi kierownic USC. – Zgodnie z przyjętą tradycją honorowe odznaczenia nadawane przez Prezydenta zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej dla Jubilatów.

Warto wiedzieć

W latach ubiegłych urzędy same informowały poszczególnych jubilatów o możliwości nadania medalu. Ale rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO uniemożliwiło takie rozwiązanie. Osobiste informowanie jubilatów to forma przetwarzania i wykorzystania bazy danych.

– Przepisów nie ominiemy, dlatego dziś próbujemy dotrzeć do jubilatów w inny sposób. Zachęcamy małżeństwa, dzieci, wnuków, czy prawnuków, aby skontaktowali się z USC, bo o wniosek o nadanie medali przez prezydenta RP i legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary – mówią urzędnicy. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Odznaka jest w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Skip to content