Urząd Stanu Cywilnego w Zawidowie – komunikat

Od tygodnia obywatele Ukrainy składają wnioski w USC o nadanie numeru PESEL. Aby usprawnić ruch w ewidencji ludności i zmniejszyć czas oczekiwania na załatwienie swoich spraw prosimy wszystkich interesantów o wcześniejszą rejestrację.

`Mieszkańcy, którzy planują w najbliższym czasie wizytę w USC proszeni są o wcześniejszą, telefoniczną rejestrację. Taka droga postępowania usprawni ruch w ewidencji ludności, poprawi komunikację i zmniejszy czas oczekiwania interesantów na załatwienie ich spraw.

Podajemy dwa numery telefonów, pod którymi można dokonać rejestracji:

  • 75 77 88 282 wew. 107 lub 103.

Skip to content