Tablety dla radnych

Tablety mają unowocześnić sesje rady miejskiej w Zawidowie. Za ich pomocą radni będą głosować i odbierać dokumenty urzędowe.  

Na tablety wysyłane będą projekty uchwał oraz wszelkie inne urzędowe, przydatne dokumenty, a także informacje o nadchodzących komisjach i sesjach. 

Dotychczas wszystkie dokumenty przygotowywane na sesję włącznie z projektami uchwał i jej załącznikami, były drukowane i dostarczane wszystkim radnym. Rocznie pochłaniało to ogromne ilości papieru. Teraz wszystkie materiały przesyłane będą drogą elektroniczną na tablet. 

Tablety posłużą jednak przede wszystkim do sprawnego i jawnego przeprowadzania posiedzeń, m.in. jako narzędzie do głosowania. Zastąpią liczenie podniesionych w trakcie głosowania rąk. Zamiast tego zawidowscy radni będą klikać w ekran, na ikonkę „za, przeciw lub wstrzymał się”.

Wyniki głosowań pojawiają się automatycznie w systemie i będą widoczne zarówno dla mieszkańców, jaki i wszystkich uczestników sesji (na ekranie zamontowanym na sali konferencyjnej). Obraz ze specjalnie zamontowanej kamery oraz dźwięk są utrwalane i transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału YouTube.

Skip to content