Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie. Urząd podpisał umowę z wykonawcą

Jeszcze w tym roku rozpocznie się i zakończy przebudowa schodów i skweru przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie (teren prowadzący do Szkoły Podstawowej).  Urząd Miejski w Zawidowie wczoraj podpisał umowę z wykonawcą. 

Firma ABM ZGORZELEC I (Jędrzychowice) złożyła najkorzystniejszą ofertę na zadnie pn. „Przebudowa schodów i skweru przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie” i przebuduje teren w pobliżu Szkoły Podstawowej.

Prace budowlane będą obejmowały m.in. przebudowę chodników, krawężników oraz murów oporowych. W ramach przebudowy nawierzchni ciągów pieszych wymieniona zostanie także warstwa ścieralna i podbudowa. Wybrany wykonawca wyreguluje także studzienki dla urządzeń podziemnych.

Przebudowa terenu zakończy się pod koniec listopada br. 

rysunek z dokumentacji projektowej
Skip to content