Nowe auto do przewozu dzieci niepełnosprawnych

Pod koniec października br. Gmina Zawidów zakupi nowe auto do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które na co dzień uczą się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu. Miasto otrzymało właśnie dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pod koniec października dzieci z Zawidowa i sąsiedniej gminy Sulików zaczną dojeżdżać do SOSW w Zgorzelcu nowoczesnym i wygodnym autem. Gmina otrzymała właśnie dofinansowanie do zakupu 9-osbowego busa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Umowę przekazania pozyskanych środków na rzecz beneficjenta projektu – Gminy Zawidów podpisali wczoraj Artur Bieliński – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Zgorzelecki oraz Robert Łężny – Burmistrz Gminy Zawidów.

Fabrycznie nowe auto będzie w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Przyznana kwota dofinansowania to 77,6 tysięcy złotych. 

Środki stanowiące budżet trzeciej edycji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym m.in. na: likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

Skip to content