Stawki za odpady komunalne

Na terenie Zawidowa obowiązują następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały nr XLV/135/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta od 1 stycznia 2022 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 108 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości odbieranych w miesiącu oraz stawki wynoszącej:

  • 18,50 zł za pojemnik o pojemności 110 l,
  • 40,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
  • 185,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
  • 12,00 zł za worek o pojemności 120 l.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty wynosi trzykrotność stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Szczegółowy opis systemu zawierają uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na BIP Zawidów.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydruku dostępne na portalu eBOI Gminy Zawidów (kliknij poniżej).

Skip to content