Odpady. Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki? Do odpadów szklanych?

Nie. Do kontenerów na odpady szklane wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane (np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić – ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek się nie odzyskuje, dlatego trafiają one do kontenera na śmieci zmieszane. 

Do którego kontenera wrzucać tetrapak? Papieru, plastiku czy metalu?

Popularne „kartonowe” opakowania po mleku i sokach składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury – znów folii. Do tego, mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Tertapaki należy zatem wrzucać do worków na metale i tworzywa sztuczne (czyli tam, gdzie trafiają też plastikowe butelki).

Gdzie wyrzucać żarówki?

A to zależy jakie. Zwykłe edissonówki, czyli żarówki starego typu, można bez problemu wyrzucać do kontenera na odpady zmieszane. Inaczej jest w wypadku świetlówek i żarówek energooszczędnych. Tych do kosza ładować nie wolno. Najłatwiej się pozbyć w sklepie, podczas zakupu nowej świetlówki. Specjalne pudełka na nie można także znaleźć w szkołach, urzędach i niektórych biurach. W najgorszym wypadku pozostaje zawiezienie do PSZOK-u.

Co zrobić z olejem po smażeniu?

Na pewno nie wylewać do toalety, ani zlewozmywaka. W zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza się na rurach i zapycha kanalizację. Jeśli chcemy się oleju pozbyć, to zbierzmy go z patelni papierem i wyrzućmy do kosza (kontener na odpady zmieszane)

Czy paragony i śliski papierek od kopert jest makulaturą?

Choć jest to niewątpliwie papier, to jednak zakłady, które przetwarzają makulaturę, nie recyklingują paragonów, papierów woskowanych i pokrytych tworzywem sztucznym. Takie odpadki musimy wrzucać do kontenerów na śmieci zmieszane.

Artykuły higieniczne, gdzie wrzucać?

Podpaski, tampony, pieluchy, patyczki do uszu, waciki do twarzy, chusteczki jednorazowe, zabrudzone ręczniki papierowe (te mogą trafić też do bio) – wrzucamy do odpadów zmieszanych (posortowniczych).

Psie odchody

Psie odchody nie są odpadem bio! Muszą trafić do odpadów zmieszanych (posortowniczych).

Ile wynoszą stawki opłaty za odpady komunalne?

Na mocy uchwały nr XLV/135/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta od 1 stycznia 2022 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 108 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości odbieranych w miesiącu oraz stawki wynoszącej:
  • 40,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
  • 185,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
  • 12,00 zł za worek o pojemności 120 l.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty wynosi trzykrotność stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Gdzie znajdę deklarację?

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie (pok. nr 3). Druk dostępny jest także w formie elektronicznej na platformie eBOI Gminy Miejskiej Zawidów.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji?

Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga złożenia nowej deklaracji (np. zmiana liczby mieszkańców, danych adresowych etc.).

Kto dostarcza pojemniki i worki na odpady?

W przypadku segregacji odpadów zarówno pojemniki, jak i worki na odpady (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami) dostarcza firma zajmująca się odbiorem odpadów. Zapotrzebowanie na pojemnik na odpady posortownicze lub bioodpady składa się jednak najpierw do Urzędu w Zawidowie na odpowiednim wniosku. Jeżeli mamy swój prywatny pojemnik na odpady posortownicze sprawy nie zgłaszamy. Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie (pok. nr 3). Druk dostępny jest także w formie elektronicznej na platformie eBOI Gminy Miejskiej Zawidów.

Kto sprawdza, czy odpady są faktycznie segregowane zgodnie z deklaracją?

Firma wywozowa jest zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Co mogę zrobić, jeśli zostanę pominięty przy odbiorze odpadów?

Dokładne harmonogramy odbioru są opublikowane na stronie www.zawidow.eu W dniu odbioru odpadów altanka śmieciowa powinna być pozostawiona otwarta lub pojemnik albo worek ze śmieciami wystawiony przed posesję od godz. 6.00. Jeśli mimo to odpady nie zostały odebrane, prosimy o kontakt z pracownikiem UM w Zawidowie pod numerem 75 7788282 wew. 122. W przypadku nie wystawienia przez mieszkańców pojemników lub worków we właściwym terminie, odpady zostaną odebrane przy następnym cyklu wywozowym.

Co zrobić, gdy nie zostawiono mi worków do segregacji odpadów na wymianę?

Jeżeli firma wywozowa nie pozostawiła worków do segregacji odpadów na wymianę, należy ten fakt zgłosić w Biurze Obsługi Klienta UM w Zawidowie, tel. 75 7799282 lub udać się do siedziby Urzędu i stamtąd pobrać brakujące worki w BOK.

W jaki sposób legalnie pozbyć się odpadów budowlanych?

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, muszą być zbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy Zawidowa mają możliwość pozbywania się tego typu odpadów BEZPŁATNIE – przekazując je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 4 (dawna siedziba PUK). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawidowie nie przyjmuje papy i styropianu, gdyż nie są to odpady komunalne. Ich odbiór nie jest wliczony w opłatę ponoszoną w ramach złożonej przez każdego mieszkańca deklaracji śmieciowej. A zatem nie mogą trafić do PSZOK-u.

Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami?

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Kto ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w przypadku:

Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów dotyczy:

  • właściciela domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
  • zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jeśli taki został ustanowiony; w sytuacji, gdy zarządca nie został ustanowiony – deklarację składają wszyscy członkowie wspólnoty, przy czym w przypadku gdy mieszkanie jest współwłasnością (np. małżeńską), to deklarację składa jeden z małżonków,
  • zarząd spółdzielni mieszkaniowej.
Skip to content