Zawidowskie lampy uliczne rozbłysną oświetleniem LED

Projekt pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” uzyskał blisko 27 000 000 zł dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. Wśród samorządów, które otrzymają wsparcie finansowe do nowoczesnego oświetlenia LED, jest Gmina Zawidów! 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna. Wśród tych z największą liczbą punktów znalazł się projekt partnerski „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, realizowany przez Gminę Miejską Bolesławiec (partner wiodący), GM Zgorzelec, GiM Lwówek Śląski, GM Duszniki-Zdrój, GM Lubań, MiG Bogatynia i GM Zawidów.

Całkowita wartość projektu to około 37 000 000 zł, wartość przyznanego dofinansowania to niemal 27 000 000 zł. Zawidów przy ogólnej wartości zadania 1 971 199,25 zł otrzyma 1 478 202,32 zł dofinansowania ze środków unijnych. 

Zadanie ma na celu m.in.: zmniejszenie emisji CO2, poprawę jakości oświetlenia oraz uzyskanie wymiernych oszczędności finansowych z uwagi na o wiele mniejszą energochłonność nowoczesnych opraw LED.

Skip to content