Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców Zawidowa

Z wielką radością informujemy, że projekt, którego partnerem jest gmina Zawidów został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  Oznacza to, że mieszkańcy będą mogli w najbliższym czasie zacząć ubiegać się o środki unijne na wymianę kotłów. Aktualnie trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.  

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać nieekologiczne kotły i piece głównie węglowe (tzw. kopciuchy) na nowoczesne źródła ciepła. Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 8 gmin z zachodniej części naszego województwa, w tym gminę Zawidów. 

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł. 

Warto pamiętać, że:

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
  • Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (UWAGA: termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie, zwłaszcza w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu).
  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.    

Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie:

  • Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
  • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i  konkursowym (marzec-kwiecień br.)

O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera projektu.    

Skip to content