Opłata za posiadanie psa. Ile wynosi, do kiedy płatna?

Urząd Miejski w Zawidowie informuje, że w roku 2022 na terenie miasta Zawidowa obowiązują następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:

  • 30,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
  • 60,00 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa wyżej.

Uwaga! Fakt wszczepienia mikroprocesora należy udokumentować stosownym zaświadczeniem w pokoju nr 2 lub 3  tut. Urzędu.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2022r.

Wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Zawidowie PKO BP SA o/Bolesławiec Nr 32 1020 2137 0000 9102 0115 5621.

Skip to content