Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15.09.2022r. o godzinie 12:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim. Jednym z tematów będzie rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027. Jednym z działań będzie rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w kierunku:

  • gospodarstw agroturystycznych,
  • zagród edukacyjnych,
  • gospodarstw opiekuńczych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.09.2022r. o godzinie 12:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim.

Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenia telefoniczne 757813163 lub email: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl

znaki unijne instytucji dofinasowujących
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1.: „Wsparcie przygotowawcze”(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Skip to content