OSP Zawidów z promesą na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Na początku tego tygodnia Dolny Śląsk wizytował zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, który wręczył strażakom-ochotnikom promesy na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie finansowe na zakup średniego wozu otrzymała także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie. 

W miniony poniedziałek (21.03) na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkowej odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z województwa dolnośląskiego. Wsparcie finansowe na zakup średniego wozu otrzymała także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie. 

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych podpisał Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik i Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, natomiast wręczenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu mł. bryg. Artura Czułajewskiego, na ręce Prezesa OSP Zawidów, dh Sebastiana Stefańskiego i Burmistrza Miasta Zawidów, Roberta Łężnego

Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Robertowi Łężnemu i Radzie Miejskiej w Zawidowie za ujęcie w budżecie miasta dofinansowania na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowie.


Skip to content