Miejscy rajcy spotkają się na sesji 

W środę 25 maja br. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Zawidowie za rok 2021.
  4. Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content